Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
28 nov. UPDATE: Wintercompetitie
8 aug. Clubkampioenschappen jeugd en senioren 2016
13 feb. Voor wat hoort wat...
30 dec. Nieuw terrasmeubilair met dank aan Club van 25/50
14 okt. Lid worden?
4 jun. Proeflidmaatschappen LTC de Merwede
Belangrijke KNLTB berichten
9 maa. Handig! Actueel baanoverzicht zonder inlog
jongens-jeugd.jpg
IMG-20150909-WA0005.jpg
IMG_8218.JPG
Meest recente foto's
Van de voorzitter december 2016
 J.K. Dolk  Algemeen  7x gelezen
Als ik dit schrijf lijkt de winter te zijn begonnen met ’s nachts matige vorst en is dit dus de laatst ‘’Van de voorzitter’’ van 2016.

Recent hebben we tijdens de algemene ledenvergadering terug gekeken naar het afgelopen tennisjaar maar ook vooruit naar wat er komen gaat. Ongeveer 20 leden waren aanwezig tijdens genoemde vergadering. In vergelijking met voorgaande jaren helaas wat minder opkomst maar het was ook enorm slecht weer die avond wat wellicht mensen heeft doen besluiten toch maar niet naar de vergadering te komen.

Tijdens de vergadering zijn dus heel veel zaken besproken. Dit waren positieve zaken en ontwikkelingen doch ook zaken die aandacht nodig hebben van bestuur, commissies of juist de leden in zijn algemeenheid. Ook is er kort vooruit gekeken wat er allemaal weer verwacht mag worden in de komende periode. Hierbij werd bijvoorbeeld de wintercompetitie benoemd die recent is gestart met ongeveer 30 koppels. Een mooi resultaat dat maar weer laat zien dat onze vereniging leeft.

Tijdens de vergadering is er ook afscheid genomen van een bestuurslid. Marcel Scheeren had al eerder aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende ambtsperiode. In het bestuur volgt Janet van Andel hem op. Marcel via deze weg nogmaals hartelijk dank voor je inzet voor de vereniging. Tijdens de ledenvergadering was er ook een jubilaris te begroeten namelijk Henk de Groot. Henk bereikte de mijlpaal van 25 jaar lid van onze mooie vereniging.

Rest mij een ieder fijne feestdagen toe wensen en een gezond, sportief en voorspoedig 2017.

woensdag 7 december 2016, 09:18 uur 0 reacties (reageer)
Inschrijving voorjaarscompetitie
 J.K. Dolk  Competitie  8x gelezen

Beste tennissers,


De wintercompetitie is nog niet begonnen of de uiterste inschrijftermijn voor de voorjaarscompetitie van de KNLTB komt er alweer aan. Uiteraard doen wij daar ook dit jaar als vereniging weer aan mee. Klik hier voor de speeldata van de voorjaarscompetitie.


Op onze vereniging kun je inschrijven voor de competitie op de vrijdagavond, zaterdag of zondag. Op vrijdagavond worden vier dubbelwedstrijden gespeeld, op zaterdag en zondag kun je kiezen tussen de variant van vijf wedstrijden (drie dubbel, twee enkel) en de variant van vier wedstrijden (alleen dubbels). Je kunt je aanmelden als mixteam (minimaal 2 dames en minimaal 2 heren) en als heren- of damesteam (minimaal 4 heren/dames). 


Voor 2017 is het ook mogelijk te kiezen voor een nieuwe competitievorm op de zondag. Dit betreft een competitie voor spelers met speelsterkte 8 of 9 en is gericht op startende tennissers. Voor deze competitie dient te worden ingeschreven met een team van minimaal 3, maar bij voorkeur minimaal 4 spelers (zowel heren als dames door elkaar). Op een competitiedag worden twee dubbels gespeeld tegen de tegenstander.


Schrijf jouw team uiterlijk 12 december in bij Johan Blokland (jblokland213@kpnplanet.nl). Voor vragen over de diverse competities kun je ook bij hem terecht.


Met sportieve groet,

LTC de Merwedewoensdag 7 december 2016, 09:17 uur 0 reacties (reageer)
UPDATE: Wintercompetitie
 J.K. Dolk  Competitie  34x gelezen
We hebben er inmiddels twee zonnige speeldagen op zitten. Vanaf vandaag kunnen jullie de wintercompetitie volgen op toernooi.nl en wel via de volgende link: https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=F8B510FB-31EF-43EE-84DB-0FA824C0E138"
maandag 28 november 2016, 22:41 uur 0 reacties (reageer)
Van de voorzitter november 2016
 J.K. Dolk  Algemeen  38x gelezen
Als ik dit schrijf zijn we lekker aan het na zomeren terwijl het toch al een week of 6 herfst is en het einde van de herfstcompetitie inmiddels ook bereikt is. Wellicht links en rechts nog een inhaalwedstrijd maar de kaarten zijn in alle competities waaraan onze teams deelnamen inmiddels geschud.

Maar liefst 6 teams zijn ‘kampioen’ geworden. Een van de damesteams op vrijdag en het herenteam dat op vrijdag speelt zijn na een spannende strijd eerste in hun poule geworden. In de zaterdagcompetitie zijn het 1e damesteam, een van de mixteams en het 1e heren team bovenaan geeindigd. Volgens mij was voor deze 3 teams al veel duidelijk voor de laatste speelronde.

Ook op zondag was er nog een kampioen te begroeten namelijk het 1e jongensteam. In hun laatste wedstrijd hadden ze genoeg aan 4 van de 6 punten om ook de 7e overwinning bij te schrijven. Hiermee werden ze onbereikbaar voor de andere teams die bijna allemaal volgens week nog een wedstrijd hebben te spelen. Allen VAN HARTE GEFELICITEERD met dit succes en als het even kan zien we jullie graag op het Apollotoernooi waar jullie geeerd worden voor jullie prestatie.

November is ook een periode om terug te blikken op de afgelopen periode en vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen. Wat ging goed op de vereniging, wat ging minder goed en zelfs slecht. Hieruit moeten we lering trekken en dan dingen verbeteren waar mogelijk. Als leden hiervoor input hebben dan horen we dat graag. Een mogelijkheid hiertoe is de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 10 november om 20.00 uur in ons clubgebouw. Hoe staat de vereniging er financieel voor is ook altijd een item van de vergadering ? Op de website van de vereniging is de agenda voor die vergadering te vinden. Ik hoop op veel belangstelling voor de vergadering en een actieve inbreng van een ieder.

Bij deze wil ik nog een oproep doen namens de baan- parkcommissie. Zij zoeken ondersteuning van iemand met de spreekwoordelijke groene vingers. De commissie is op zoek naar iemand die meer ervaring heeft met het onderhoud van het bestaande groen op ons mooie park maar ook iemand met ideeen hoe dit groen in de toekomst waar mogelijk uit te breiden. Interesse ? Geef dit dan aan bij Peter den Besten van die commissie of het bestuur.

Verder nog even attentie voor het Apollotoernooi en het JoJo toernooi dat in november wordt verspeeld op onze vereniging. Voor de nieuwelingen op onze vereniging doch ook de reeds bestaande leden die ontspannen een balletje willen slaan zijn dit mogelijkheden je krachten te meten met anderen en andere mensen te leren kennen op de vereniging. Let wel bij het Jojo toernooi op de vereisen dat een senior samen met een junior speelt tijdens dit toernooi.

Veel tennisplezier de komende tijd.

dinsdag 1 november 2016, 18:56 uur 0 reacties (reageer)


Jongensteam kampioen
 J.K. Dolk  Competitie  33x gelezen
Het 1e jongensteam is afgelopen weekend kampioen geworden. In de laatste wedstrijd van het seizoen werden ze na een 5-1 overwinning tegen Overwaard uit Gorinchem onbedreigd kampioen. In 7 competitie ronden haalden de jongens van LTC de Merwede 36 van de 42 in totaal te behalen punten.

De jongens stonden vanaf dag 1 bovenaan en wisten dat ze aan 4 punten genoeg zouden hebben voor de 1e plaats. De jongens spelen 4 single partijen en 2 dubbele. Vier van de vijf jongens uit het team startten tegelijk met hun single tegen de net wat oudere spelers uit Gorinchem.

Fabian was de eerste die zijn partij met goed en geconcentreerd spel wist te winnen. Vervolgens wisten Rik en Robin A. ook vrij snel daarna in 2 sets hun wedstrijd te winnen waarmee de stand dus al op 3-0 stond. Nog een punt nodig.

Zou Rogier zijn single ook kunnen winnen was de vraag? Dat antwoord kwam gelukkig ook snel, want ondanks taaie tegenstand wist ook hij zijn single in 2 sets te winnen en was het vierde punt binnen.

KAMPIOEN dus wat gevierd werd op het veld met champagne en de gelukwensen van ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s die ook nu weer trouwe supporters bleken.

Nadat de overwinning een feit was moesten echter nog wel de 2 dubbels worden gespeeld. Fabian en Rik waren snel weer geconcentreerd en gaven de tegenstander weinig kans. Na een prima pot wonnen Rik en Fabian met 6-0 en 6-2 duidelijk van hun tegenstanders. Robin A. en Robin B. waren ook snel bij de les en wisten de 1e set snel winnend af te sluiten. De tegenstander werd echter wat beter terwijl de Robins moeite hadden hun goede niveau uit de 1e set vast te houden. Dat resulteerde uiteindelijk in een punt voor Overwaard waarmee de eindstand in totaal op 5-1 kwam.

dinsdag 1 november 2016, 18:54 uur 0 reacties (reageer)
Algemene ledenvergadering
 J.K. Dolk  Algemeen  48x gelezen
Hierbij nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering van L.T.C. de Merwede welke gehouden zal worden op donderdag 10 november 2016 in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

1. Opening.
2. Mededelingen van de voorzitter.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 2015.
4. Ingekomen stukken.
5. Mededelingen en Voorstellen commissies, terugblik en vooruitblik.

PAUZE

6. Financieel verslag, begroting 2017 en vaststelling contributie 2017. 
Gegevens op te vragen bij de secretaris vanaf 9 november. Verder ter inzage op de Ledenvergadering.
7. Verslag kascontrolecommissie. ( G. Klop en W. Huijgen )
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
9. Bestuursverkiezing.
      Volgens rooster zijn aftredend:
C. Tromp Penningmeester Herkiesbaar
J. Blokland Secretaris Herkiesbaar
M. Scheeren Bar Commissie Niet Herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot uiterlijk 9-11-2016 bij de secretaris.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Johan Blokland
Secretaris

donderdag 27 oktober 2016, 15:32 uur 0 reacties (reageer)
Tablet met muziek dankzij club van 25/50
 J.K. Dolk  Algemeen  37x gelezen
Door wat technische problemen heeft het even op zich laten wachten, maar dankzij de club van 25/50 hebben wij een tablet kunnen aanschaffen, welke we tijdens toernooien, competitie en andere evenementen kunnen gebruiken om de sfeer in onze kantine en serre nog verder te vergroten. Door de tablet aan te sluiten op de geluidsinstallatie en gebruik te maken van Spotify hebben we een fors uitgebreidere muzikale keuze tot onze beschikking. We zullen zorgen dat er een duidelijke instructie voor het gebruik in de kantine aanwezig is. Naast diverse anonieme leden hebben de volgende personen bijgedragen aan de club van 25/50:

- Gijs Klop
- Gerard en Jolanda Groenwegen
- Moniek Klop
- Familie Bouwman
- Personal Touch Travel Femke Versteeg
- Corné Tromp

Wij danken de ondersteuners van de club van 25/50 voor hun bijdrage! Heb je ook interesse om bij te dragen aan de club van 25/50? Kijk dan hier voor meer informatie!

donderdag 27 oktober 2016, 13:27 uur 0 reacties (reageer)
Basis- of herhalingscursus (hart)reanimatie aed
 J.K. Dolk  Algemeen  36x gelezen
Op veel plaatsen in Nederland en ook in ons clubgebouw hangt een AED (= Automatische Externe Defibrillator). Dit apparaat kan ingezet worden bij een reanimatie na een hartstilstand en kan van levensbelang zijn. Het is belangrijk om te leren hoe daar mee om te gaan. En als je het ooit een keer geleerd heb zijn herhalingscursussen ook heel belangrijk. Niet alleen om wat je geleerd hebt weer eens op te frissen, maar ook om nieuwe feiten en ontwikkelen te leren.

Deze winter is het weer mogelijk om een basis- of herhalingscursus Reanimatie met AED te volgen in ons eigen clubgebouw aan de Peulenlaan. Deze cursussen worden gegeven door een gediplomeerd instructrice in samenwerking met een reanimatiepartner van de Hartstichting.
De avonden worden ingedeeld na opgave en dit geschiedt zoveel mogelijk in overleg. Iedereen, wel of geen lid van onze vereniging, ongeacht leeftijd, kan deelnemen. Opgeven a.u.b. zo spoedig als mogelijk.

De mogelijkheden zijn:
1. Basiscursus 1 avond van 3 uur kosten € 25
2. Herhalingscursus 1 avond van 2 uur kosten € 10

Voor nadere informatie en opgeven zie de bijlage of bij Gijs Klop.
E-mail: gijs.klop@hetnet.nl of telefoon 06-24441981


Download bestanden
Cursus reanimatie 2016 108 KB (48x opgehaald)
maandag 24 oktober 2016, 22:01 uur 0 reacties (reageer)
Basisscholen te gast bij LTC de Merwede
 J.K. Dolk  Algemeen  35x gelezen
In oktober heeft LTC de Merwede net als afgelopen jaar meegedaan aan de sportcarrousel. In deze vanuit de gemeentelijke organisatie Servanda georganiseerde carrousel kunnen leerlingen van de diverse basisscholen kennismaken met de diverse sporten en sportverenigingen binnen onze gemeente. Leerlingen van de Ichtus, de Zevenster en de Regenboog kregen clinics van de leraren van Bas-TA, die op basis van het Tenniskids concept van de KNLTB een aantrekkelijke les wisten voor te schotelen. Met veel enthousiasme en onder prima weersomstandigheden hebben zo'n 200 leerlingen zo een mooie kennismaking met onze sport en onze vereniging gehad
maandag 24 oktober 2016, 21:57 uur 0 reacties (reageer)
Schrijf je nu in!
 J.K. Dolk  Toernooien  28x gelezen

Met een warme zondag in oktober denken we nog niet aan ijskoude handen, een winterzonnetje of misschien dit jaar een Elfstedentocht?!

Mocht de winter toch aantreden dan gaan we deze winter doorkomen op de tennisbaan.  En dat met een drietal competities/toernooien op de planning:

Wintercompetitie (november t/m maart)
Apollotoernooi (12 november)
Jong & Oud Toernooi (20 november)


Wintercompetitie

Zoals eerder al aangekondigd: wij starten dit jaar weer met de Wintercompetitie.
Voor alle informatie verwijzen wij jullie naar de eerder verzonden email of de website:
http://www.ltcdemerwede.nl/content/html/331.asp?vn=71308&action=viewpost&bpid=85264
Let wel op: de inschrijving is verlengd en sluit op zondagavond 30 oktober.


Apollotoernooi
 

Naast de wintercompetitie houden wij het welbekende Apollotoernooi op zaterdag 12 november

De formule is inmiddels bekend: deze avond speelt iedere deelnemer een aantal mixpartijen waarna we de avond gezellig afsluiten met een Chinees buffet van Apollo. 

Inschrijven kan vanaf heden per email aan merelvankrieken@hotmail.com.  Daarnaast zullen we op korte termijn een inschrijfformulier ophangen in de hal van de tenniskantine.

Aanvangstijd 16.30 uur

Inschrijfgeld EUR 6,50 per persoon

Inschrijving sluit op donderdagavond 10 november

Jong & Oud Toernooi

En als klap op de vuurpijl organiseren wij ook nog eens het Jong & Oud Toernooi. Tijdens dit toernooi wordt er gespeeld in koppels van twee.

Ieder koppel bestaat uit:

één junior (zoon, dochter, neefje, nichtje) en
één senior (vader, moeder, broer, zus, opa, oma of een andere bekende/familielid)
heb je geen partner? Laat het ons weten, dan proberen wij iemand voor je te regelen.

Eén van de twee moet wel lid zijn van onze vereniging.

Gedurende het event speel je diverse wedstrijden in poules. Tussen de middag zal er een gezamenlijke lunch voor jullie klaar staan.

Tijd: 11.00 - 15.00 uur (aanvang 10.30 uur)

Inschrijfgeld: € 2,50 voor leden en € 3,50 voor niet leden

Inschrijving sluit op woensdag 16 november

Doe je gezellig mee? Schrijf je dan nu in! Stuur een mailtje naar jeugdcommissiemerwede@hotmail.com. 

Wij zien de inschrijvingen wel binnen stromen!

Met sportieve groet,
De Toernooi-, Jeugd- en Activiteitencommissie


maandag 24 oktober 2016, 17:50 uur 0 reacties (reageer)
1 2 3 4 5 6 7 ...
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemeen
 Baan- park
 Bardienst
 Bas Tennis Academy
 Competitie
 Jeugd
 Klaverjassen
 Lid Worden
 Lidmaatschap beĆ«indigen
 Redactie Inside
 Sponsor worden (Pakketten)
 Sponsors
 TENNISMARATHON
 Tennismarathon inschrijven
 Tennismarathon nieuws
 Toernooien
 Website
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren

Junioren
 Zondag Gemengd
 Zondag Jongens